Dokument til belysning af myndighedernes håndtering af beskæftigelsessituationen.
S.W. Rasmussen 18. januar 2010, www.swr.dk


 Jobsøgning i Danmark


samtlige 1021 stillinger jeg har søgt - du kan selv sortere dem efter:

Jobbeskrivelse, Arbejdssted, Virksomhed eller Dato


Jobsøgningsaktivitet siden 1. juli 2004
Siden starten på min ledighedsperiode den 1. juli 2004 har jeg i alt sendt 1021 ansøgninger (ca. 20 per måned i gennemsnit) til en række forskellige, og private og offentlige virksomheder. Listen indeholder desuden mine forsøg på selv at generere et job (projektleder og redaktør på Lolland-Falster Links), IT medarbejder ved SH-Grafik (virksomhed oprettet af undertegnede under en 3-måneders ansættelse på Sønderskovhjemmet) samt min jobsøgning via optræden i diverse medier:

- DR Regionalen
- Lolland-Falster Folketidende
- Magisterbladet
- Weblog om turisme på Lolland-Falster
- Bidrag til den nu lukkede netavis Lokalnyheder.nu
- Website på internettet (www.swr.dk/CHECKJOBNET/)

I denne periode har AF-Storstrøm og deres sleeping partner Bækhøjgruppen ApS bidraget med et 5-ugers kursus for ledige (udfærdigelse af cv samt fremstilling af ansøgninger; det var 5 meget lange uger). Dette kursus blev afholdt efter ca. 10 måneders ledighed, hvilket er interessant, idet det er et krav for udbetaling af dagpenge, at den lediges cv lægges på www.jobnet.dk inden én måned fra første ledighedsdag - men det tager man tilsyneladende ikke så tungt...

Ingen af de 1021 ansøgninger jeg har sendt, har resulteret i varig beskæftigelse. Studerer man listen ovenfor, vil man se, at jeg har søgt indenfor et meget bredt område og at langt de fleste af mine ansøgninger ligger temmelig fjernt fra mine kvalifikationer som forsker i genetik og softwareudvikler indenfor bioinformatik.

Blandt mine seneste aktivitet er som inspirator - med løntilskud - at igangsætte en informations-formidlingsvirksomhed, SH-Grafik, på Sønderskovhjemmet i Flintinge. Virksomheden skal - udover den komercielle side - tilbyde aktivering og IT undervisning af forsorgshjemmet beboere og personale. Desuden har jeg forsøgt at gøre opmærksom på min eksistens ved at deltage i debatten om det betimelige i Claus Hjort Frederiksens krav om, at ledige skal klikke på en knap og afsende fire ansøgninger hver uge.  Det har til dato (25. marts 2011) resulteret i mere end 105.600 besøg på den til formålet oprettede hjemmeside: www.swr.dk/CHECKJOBNET/

Det ringe resultat af min jobsøgning modsiger i nogen grad beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksens udtalelser på beskæftigelsesministerits hjemmeside.

"- Alt for mange danskere trækker sig tilbage, når de bliver 60 år. Det er alt for tidligt. Der er brug for seniorernes viden og kompetencer. Og vi skal gøre op med den kultur, at enten arbejder man fuld tid, eller også går man på pension eller efterløn. Senioraftaler er et både-og. Man kan både have et arbejde og have tid til børnebørn eller hobby, siger Claus Hjort Frederiksen." (se: http://www.bm.dk, kursiveringen er min.)

Mine erfaringer - efter næsten fire årsårs intensiv jobsøgning - viser, at beskæftigelsesministerens udtalelser er noget vås, der kun kan skyldes, at Claus Hjort Frederiksen ikke ved, hvad han taler om - eller ikke taler om hvad han ved.

I stedet for at producere floskler burde Hr. Frederiksen iværksætte en undersøgelse, der følger almindelige kriterier for videnskabelige undersøgelser: Sammenlign en ubehandlet kontrolgruppe og en lige så stor gruppe, der udsættes for AF's behandling. En eventuel gavnlig virkning af altiveringsindsatsen kunne så bestemmes og sættes i relation til de ca. 14 mia kroner, der årligt (finanslovforslag 2008) bruges på indsatsen. Beløbet udgør ca. kr. 107.000 årligt per ledig!! Beløbet er i øvrigt nogenlunde det samme som det, der planlægges anvendt til dagpenge og kontanthjælp i 2008. Det forekommer mig helt absurd...!

Besøg jobnet én gang om ugen
Jeg er spændt på at høre hvor stor nyttevirkningen af det seneste tiltag med et ugentligt besøg på Jobnet vil være - sammenholdt med udgiften til at sætte denne forestilling i værk.

Det gør langt de fleste ledige allerede
Det er specielt interessant, idet en større evaluering af jobnet blandt brugere netop har afsløret at 85% af dagpengemodtagerene og 73% af de ledige på kontanthjælp allerede besøger jobnet mindst én gang om ugen. Det er således kun de 15 - 27% ledige - som formentlig er de allersvageste - der vil blive påvirket af dette tiltag.

Du kan læse videre om dette emne på: www.swr.dk/CHECKJOBNET/